Nożyce, obcinaki do rur

Zdjęcie Opis produktu Opakowanie
Screenshot 1

Nożyce do rur PP D-01

42 mm

12

szt. / opk.

07.003.004

Nożyce do rur PP

42 mm BLISTER

1

szt. / opk.

07.003.002

Nożyk-obcinak do rur miezianych BLISTER

3-28

1

szt. / opk.

07.003.001

Nożyk-obcinak do rur miedzianych

3-28

1

szt. / opk.

Screenshot 3

Nożyce do rur PP D-02

42 mm

1

szt. / opk.